Còn 20% dân số chưa tham gia BHYT

373
Hiện nay, tỷ lệ chưa tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) tập trung chủ yếu vào đối tượng người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hiện nay, tỷ lệ chưa tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) tập trung chủ yếu vào đối tượng người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo “BHYT toàn dân tại Việt Nam – thực trạng và giải pháp phát triển bền vững” do Ban Kinh tế TW phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức nhằm trao đổi, tìm giải pháp phát triển BHYT bền vững, tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2020…

Nợ đóng, trốn đóng BHYT vẫn diễn ra khá phổ biến

Theo Phó Trưởng Ban Kinh tế TW Ngô Đông Hải, BHXH, BHYT là 2 trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của đất nước. Liên quan đến quyền lợi, sức khỏe, đảm bảo an toàn và chất lượng cuộc sống trọn đời của người tham gia. Sau 25 năm thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, đặc biệt sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, công tác BHYT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHYT được xây dựng cơ bản; số người tham gia BHYT ngày một tăng; quyền lợi người tham gia BHYT được mở rộng trong cả khám chữa bệnh, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe; cơ chế tài chính BHYT được đổi mới gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, người dân có BHYT được hưởng nhiều dịch vụ y tế hiện đại…

bao-hiem-y-te
Còn 20% dân số chưa tham gia Bảo hiểm y tế

Thống kê của BHXH Việt Nam cho biết, đến hết tháng 6/2016, số người tham gia BHYT là 72,81 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 79% dân số. Từ chỗ năm 2015, cả nước có 4 địa phương có tỉ lệ bao phủ dưới 65% dân số thì đến tháng 6/2016 chỉ còn 1 địa phương có tỉ lệ bao phủ dưới 65% (Bạc Liêu). Quyền lợi của người dân tham gia BHYT ngày càng được mở rộng, nguồn kinh phí cho công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được bảo đảm.

Tuy nhiên, ông Phạm Lương Sơn – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, chính sách BHYT vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để bảo đảm phát triển bền vững, bao gồm cả tăng tỉ lệ bao phủ BHYT, thu – chi quỹ BHYT và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT… Tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHYT tại các doanh nghiệp vẫn diễn ra khá phổ biến; tình trạng lạm dụng quỹ BHYT chưa được khắc phục triệt để…

Nhiều việc phải làm để đạt mục tiêu bao phủ BHYT

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu cho cho rằng cần nâng cao giải pháp phát triển BHYT theo hướng bền vững, phấn đấu đến năm 2020 có trên 90% dân số tham gia, tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển.

Các giải pháp thời gian tới cần tập trung triển khai như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHYT theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia… Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHYT, từng bước mở rộng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người yếu thế, lao động trong khu vực phi chính thức, các đối tượng chính sách, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nông dân, học sinh, sinh viên, đồng bào ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng núi.

Mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHYT theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm. Cần có các giải pháp để minh bạch, công khai và quản lý các hoạt động khám chữa bệnh…

Theo suckhoedoisong

SHARE